top of page

ผู้นำด้านการบริหาร
และติดตามหนี้มืออาชีพ

เราเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านเครดิตและการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจกว่า 20 ปีที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำของไทย

bargain_icon_home1
บริหารจัดการหนี้

ครอบคลุมทุกการบริหารหนี้ การรับซื้อหนี้ และการบริหารพอร์ตหนี้

bargain_icon_home2
การจัดจ้าง

บริการการทำงานเกี่ยวกับการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

bargain_icon_home3
กฎหมายและการดำเนินคดี

การทำคดีความและการบังคับคดีของการจัดเก็บหนี้