top of page
meeting

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
บริษัทชั้นนำของการบริหารสินเชื่อ

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด(บริษัทฯ) คือผู้นำในการให้บริการด้านกฎหมายครบวงจร ที่มุ่งตอบสนอง ทุกความต้องการของลูกค้า ที่เป็นกลุ่มสถาบันการเงินอาทิธนาคาร และกลุ่มบริษัท ลีสซิ่ง ทุกประเภท(ลูกค้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของเรา ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยการจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งทำให้สูญเสียผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่มีอยู่ตลอดเวลา จากประสบการณ์ดำเนินงานของเรากว่า 25 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินและกลุ่มบริษัท ลีสซิ่ง ชั้นนำของประเทศ มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการเจรจากับลูกค้าของสถาบันการเงินและกลุ่มบริษัท ลีสซิ่ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ที่มอบความไว้วางใจในบริการจากเรา โดยบริษัทฯ พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกใช้ Service และ Solution ที่เหมาะสมตามงบประมาณและธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

bargain_image_about1

ผู้นำด้านจัดเก็บสินเชื่อและการเช่าซื้อหนี้

อันดับ 1 ในการจัดเก็บสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจากลูกค้า ของเรา BPL

bargain_image_about2

ความร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงินสำหรับ การชำระเงินที่ค้างชำระ 3 ครั้งและอื่น ๆ

bargain_image_about3

ประสบการณ์
ที่ยาวนานกว่า 25 ปี

ประสบการ์กว่า 25 ปี เรามีความเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ

bg-rewards.jpg
bargain_award1

ทีมเร่งรัดหนี้สิน

ที่มีผลงานยอดเยี่ยม
อันดับ 1

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2013

bargain_award2

Kiatnakin's 
Best Performance Award

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

2021

bargain_award4

Best Performance

Award of Overdue 1.5

บริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด

2022

รางวัลและความสำเร็จ

1998

ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่

BPL ด้วยทุนจดทะเบียน

1 ล้านบาท พ.ศ. 2541

1999-2001

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และดำเนินการทางกฎหมาย
อย่างเชี่ยวชาญ

2002-2003

ด้วยการยอมรับจากลูกค้าไปยังสถาบัน การเงิน ธนาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ BPLด้ขยายฐานธุรกิจ

2004-2015

นโยบายบริการเบ็ดเสร็จ
ในจุดเดียวทำให้ BPL เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 และ 30 ล้านบาทตามลำดับ

2015-Now

ตามบริการที่มีอยู่และการบริหาร
พอร์ตหนี้ที่จัดตั้งขึ้น
และความเชี่ยวชาญ ทางฎหมายที่มีค่า BPL ได้รับธุรกิจจัดซื้อจัดจ้าง ในปี 2557BPL ได้รวม การจัดการหนี้ของเรา เข้ากับการจัดซื้อจัดจ้างหนี้

1998

ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่

BPL ด้วยทุนจดทะเบียน

1 ล้านบาท พ.ศ. 2541

1999-2001

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และดำเนินการทางกฎหมาย
อย่างเชี่ยวชาญ

2002-2003

ด้วยการยอมรับจากลูกค้าไปยังสถาบัน การเงิน ธนาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ BPLด้ขยายฐานธุรกิจ

2004-2015

นโยบายบริการเบ็ดเสร็จ
ในจุดเดียวทำให้ BPL เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 และ 30 ล้านบาทตามลำดับ

2015-Now

ตามบริการที่มีอยู่และการบริหารพอร์ตหนี้ที่จัดตั้งขึ้น
และความเชี่ยวชาญ ทางฎหมายที่มีค่า BPL ได้รับธุรกิจจัดซื้อจัดจ้าง ในปี 2557 BPL ได้รวม การจัดการหนี้ของเรา เข้ากับการจัดซื้อจัดจ้างหนี้

ความเป็นมาของบริษัท

bargain_image_about4

1998

ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ BPL ด้วยทุนจดทะเบียน

1 ล้านบาท พ.ศ. 2541

1999-2001

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการทางกฎหมาย
อย่างเชี่ยวชาญ

2002-2003

ด้วยการยอมรับจากลูกค้าไปยังสถาบัน การเงิน ธนาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ BPL ได้ขยายฐานธุรกิจ

2004-2015

นโยบายบริการเบ็ดเสร็จ
ในจุดเดียวทำให้ BPL เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 และ 30 ล้านบาทตามลำดับ

2015-Now

ตามบริการที่มีอยู่และการบริหารพอร์ตหนี้ที่จัดตั้งขึ้นและความเชี่ยวชาญ ทางกฎหมายที่มีค่า BPL ได้รับธุรกิจจัดซื้อจัดจ้าง ในปี 2557 BPL ได้รวม การจัดการหนี้ของเรา เข้ากับการจัดซื้อจัดจ้างหนี้

ทีมผู้บริหาร

bargain_executive1

นายวังสันต์ ภาณุดุลกิตติ

Chief Executive Officer

bargain_executive2

นางสาวสุธัญญา  ภาณุดุลกิตติ

Managing Director - Accounting and Finance

bargain_executive3

นางสาวมาลินี  ภาณุดุลกิตติ

Managing Director - Operations

กิจกรรม

bottom of page