top of page
two woman consulting

บริการของเรา

บริหารจัดการหนี้

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารพอร์ตหนี้และการซื้อหนี้ (Debt Portfolio Management and Debt Purchasing) ซึ่งหมายถึงการจัดการและบริหารความหนักของหนี้ที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ มีอยู่ เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงและการจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านบทความของเรา

bargain_service_image1
การจัดจ้าง

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด ให้บริการติดตามเช่าซื้อ, ลีสซิ่ง, และสินเชื่อส่วนบุคคล. ช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการการเงินและสัญญาให้มีประสิทธิภาพ.

bargain_service_image2
bargain_service_image3
กฎหมายและการดำเนินคดี

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด ให้บริการคดีความและการบังคับคดีสำหรับลูกหนี้ทางกฎหมาย.

6a53c9_9c7fbd8ae8b943c3bad883cfa13c4b0c~mv2.jpg
ให้เราติดตามหนี้ให้

ให้บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด ติดตามหนี้ให้ โดยเรามีบริการติดตาม

สินเชื่อเช่าซื้อ, ลีสซิ่ง, และสินเชื่อส่วนบุคคล. ช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการการเงินและสัญญาให้มีประสิทธิภาพ

bottom of page