top of page
  • Writer's pictureBargain Point

เพราะพนักงานคือครอบครัวของเรา

Updated: Nov 14, 2023


employee


บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด ให้ความสำคัญกับภารกิจที่ผู้ว่าจ้างไว้วางใจและมอบหมายให้เราเป็นอันดับแรก การคัดสรรและจัดบุคคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจนั้นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฎิบัติหน้าที่ให้ตรงกับนโยบาย และภาพลักษณ์ของผู้ว่าจ้าง


โปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อให้ความรู้กับพนักงาน จึงถูกเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาก่อนปฏิบัติหน้าที่จริงเป็นระยะเวลา 3 วัน เริ่มด้วยทำการทดสอบความรู้ ความสามารถ และมุมมองในการเจรจาต่อรอง ติดตาม และทวงถาม รวมถึงหลักเกณฑ์หรือพื้นฐานกฎหมายเบื้องต้น และสุดท้ายก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงจะต้องทำการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้

นอกจากนี้หลังจากปฏิบัติงานแล้ว พนักงานทุกท่าน ทุกตำแหน่งจะต้องอบรมประจำเดือนทั้ง 12 เดือน โดยวิทยากรทั้งภายนอกและภายใน เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฎิบัติงานต่อไป


เช่น ในปี 2014 มีพนักงาน คุณสมหญิง (ชื่อจริงถูกซ่อนเพื่อความเป็นส่วนตัว) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว ได้มาสมัครงานในตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สิน ไม่ประสบการณ์การทำงานมาก่อน สมหญิงแจ้งว่าครั้งแรกมาสมัครงานที่นี้เพื่อทดลองเพื่อรอเวลาจากที่อื่นเรียกตัวทำงาน ไม่ได้จริงจังและคาดหวัง ซึ่งมองว่าตำแหน่งที่ตัวเองสมัครคืองานทวงหนี้ เป็นงานที่ไม่น่าเชื่อถือและคงทำไม่ได้ แต่เมื่อมาเริ่มงานได้รับการอบรมจึงเข้าใจในงานมากขึ้น จึงทดลองทำงานและในระหว่างเดือน ก็มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ตลอด ร่วมทั้งมีหัวหน้างานที่คอยช่วยเหลือในการเจราจาและดูแลจนมีทักษะมากขึ้น จนระยะเวลาผ่านไป 4 เดือน ตัวเองผ่านการทดลองงาน ได้โอกาสปรับเปลี่ยนการติดตามงานหลากหลายสถาบันการเงินและกลุ่มลิสซิ่งทางตัวเองก็ทำยอดได้ตามเป้าหมายที่ทางหัวหน้ากำหนดทุกเดือน


  • ปี 2016 สมหญิงได้มีโอกาสได้เลือนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานระดับ leader มีลูกน้องที่ต้องดูแล จำนวน 8-10 คน

  • ปี 2018 ก็ได้เลือนตำแหน่งเป็น Supervisor ลูกน้องที่ต้องดูแล จำนวน 35-40 คน

  • ปี 2021-ปัจจุบัน ก็ได้เลือนตำแหน่งเป็น Assistant Manager ลูกน้องที่ต้องดูแล จำนวน 50-80 คน ตลอดระยเวลา 9 ปี ตัวเองรู้สึกภูมิใจมากที่ถึงในจุดนี้ เพราะ ตัวเองสามารถซื้อบ้าน ซื้อรถ และดำรงชีวิตได้อย่างสุขสบาย หากย้อนกลับในวันแรกที่มาสมัครงาน และไม่ทดลองเปิดใจกับงานติดตามทวงถามหนี้ ชีวิตก็คงไม่มีวันนี้ ขอบคุณมากค่ะ บาร์เกน พ้อยท์


Commentaires


bottom of page