top of page
  • Writer's pictureBargain Point

การเจรจาประนอมหนี้ที่รับฟังและร่วมกันหาทางออก

Updated: Nov 29, 2023


ติดตามหนี้ครบวงจรอย่างมืออาชีพ


บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจติดตาม เร่งรัดหนี้สิน โดยยึดมั่นในหลักการบริหารและจัดการหนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า เราตระหนักดีว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้น จะส่งผลกระทบต่อการบริหารและการเติบโต ทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ จะทำการเจรจาเสนอเงื่อนไขกับลูกหนี้ และภารกิจในการชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือ และร่วมมือลูกหนี้ในการค้นหาทางออกอย่างเหมาะสมสำหรับทุกฝ่าย

leader giving advice
leader giving advice


เร่งรัดหนี้สินด้วยหลักการบริหารและความเห็นอกเห็นใจ

เช่นปลายปี 2018 บริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ คุณสมชาย [ชื่อจริงถูกซ่อนเพื่อความเป็นส่วนตัว] ที่มีการค้างค่างวดรถยนต์ เป็นจำนวน 3 งวด คุณสมชายประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมอาหาร มีภาระต้องดูแล ลูกชายที่ว่างงานอยู่ และผลประกอบการของกิจการติดขัดปัญหาในการค้าขาย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ทำการติดต่อเจราจา กับทางคุณสมชาย ที่ปฎิเสธยอดการชำระโดยไม่สามารถชำระยอดคงค้างดังกล่าวได้ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ที่กิจการประสบปัญหา เจ้าหน้าที่ ก็ไม่ได้มีการวางสายหรือจบการสนทนาแต่อย่างใด รับฟังปัญหา และให้คำแนะนำทางคุณสมชายหาทางออก เพื่อหายอดมาชำระค่างวดบางส่วน เพื่อบรรเทาค่างวดให้ลดลง ทั้งนี้ ภายในเดือนที่ได้รับมอบอำนาจ ทางเจ้าหน้าที่ จะติดต่อเพื่อสอบถามและเจราจากับทางคุณสมชายอยู่เป็นระยะ ให้ทราบถึงการส่งมอบคืนรถในกรณีที่ผ่อนชำระไม่ไหว ที่จะมีส่วนต่าง จากการนำรถยนต์ขายทอดตลาด ซึ่งที่ผ่านมาทางคุณสมชาย ยังไม่เข้าใจถึงการผ่อนชำระ การประนอมหนี้ และเงื่อนไขการส่งมอบรถคืน

หลังจากนั้น คุณสมชายติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำแนะนำหากไม่สามารถชำระค่างวดรถยนต์ ทั้งหมด 3 งวดได้


ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และลูกค้าอย่างเต็มที่

ทางเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้เข้าร่วมโปรแกรมของทางสินเชื่อรถยนต์ทำปรับปรุงโครงสร้าง ลดจำนวนเงินที่จะต้องชำระในแต่ละรอบ ทำให้คุณสมชายสามารถชำระหนี้ได้ ที่เป็นไปตามกำลังและอยู่ในเงื่อนไขการจ่ายครบตามจำนวน ของทางบริษัทฯ และสถาบันที่ปล่อยสินเชื่อความสำเร็จของทั้งลูกหนี้และลูกค้าคืองานของเรา

กระทั่งปี 2022 ทางเจ้าหน้าที่ได้เจราจากับทางคุณสมชายจนครบตามจำนวนงวดสุดท้าย และทางคุณสมชายได้กล่าวชมและยินดีที่ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่รับฟังพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิด ทำให้เข้าใจในเรื่องของการประนอมหนี้ได้มากขึ้น ที่ไม่ใช่เป็นการติดตามหนี้ ที่ไม่รับฟังปัญหาและหาทางออกให้ลูกค้า สุดท้ายคุณสมชายสามารถปลดปล่อยหนี้กับสถาบันการเงินอีกหลายๆ ที่ได้ด้วย โดยทางบริษัทไม่รู้ว่าคุณสมชายจะจำวันแรกที่ได้เจราจากันได้หรือไม่ แต่ทาง บริษัทฯจะจำคุณสมชายและเรื่องราวที่น่ายินดีนี้ไว้เสมอBargain Point OfficeComments


bottom of page